Tilslag

Norge er en bergverksnasjon, og HeidelbergCement er verdens største produsent av tilslag, det vil si sand, pukk og grus til for eksempel betong og asfalt.

Bruksområdene for sand, pukk og grus er avhengig av hva slags bergart det produseres av, og hvilke kvaliteter som produseres. Foruten betong og asfalt er veg- og jernbanebygging, samt øvrig entreprenørvirksomhet våre hovedområder. Sand produsert ved NorStone Årdal er brukt som referansesand av Kontrollrådet for betongprodukter.

Vår tilslagsproduksjon gjøres i regi av selskapene NorStone og Norsk Stein. NorStone har produksjonssteder i Rogaland, Hordaland, Sør-Trøndelag, Telemark og Østfold. NorStone har også terminaler i Trondheim, Bergen og i Sandnes for distribusjon av produktene til lokale kunder. Norsk Stein har produksjon i Rogaland og Vestfold, og distribuerer hoveddelen av sin produksjon gjennom Mibau-Stema, hvor HeidelbergCement er majoritetseier.

Lokasjoner

Klikk på kartnålene for mer informasjon