Svinesundbroen

Svinesundbrua forbinder Norge og Sverige. Den ble ferdigstilt i 2006. 

Brua er bygget med en bærende bue i betong. Selve veibanen er av stålelementer, og disse henger da i betongbuen. 

Svinesundbrua ble tildelt utmerkelsen Betongtavlen for 2006.

Norge