Bærekraftig utvikling

HeidelbergCement driver en global virksomhet og har aktiviteter i mer enn 50 land. Konsernet har som overordnet mål at virksomheter skal bidra til bærekraftig utvikling både for konsernet, ansatte og samfunnet rundt oss. Grunnelementene i begrepet bærekraftig utvikling er økologi, sosialt ansvar og økonomi.

Vi skal skape merverdier for våre kunder, ansatte, leverandører og eiere. Vi skal utnytte, men samtidig ta vare på naturressurser - basisen for vår økonomiske aktivitet. Og vi erkjenner vårt sosiale ansvar overfor lokalmiljøet hvor virksomhetene drives. Bærekraftig utvikling inngår derfor som et av elementene i konsernets styringssystem og følges opp kontinuerlig.

Vi har samlet vår bærekraftsrapportering på et eget nettsted:

 www.hcne-sustainability.nu

Biologisk mangfold i våre brudd

Pulsatilla Patens. Pulsatilla Patens er en liljeblomst som trives i kalkgrunn, for eksempel i omgivelsene rundt kalksteinsuttak.
 

Vår virksomhet er bygget på mineraler. Sement har kalkstein som viktigste råstoff, og vår tilslagsvirksomhet omfatter både pukkverk og uttak av sand og grus. Slik virksomhet medfører både positive og negative effekter på det biologiske mangfoldet. Mange arter, både fugler, insekter og planter, finner nye vekstmuligheter i våre uttak. Det betyr også at vi med enkle tiltak kan legge tilrette for arter som ellers blir fortrengt av andre, dominerende arter.

Les mer om vårt arbeid med biologisk mangfold

Avfall som ressurs

Alternativt brensel. Hot mix - alternativt brensel laget av prosessert farlig avfall blandet med flis.

Avfall for andre kan være en ressurs for oss. Å utnytte avfall er viktig for en bærekraftig utvikling. I våre virksomheter utnytter vi avfall på ulike måter; som brensel, som råvare, og som produkt.

Les mer om avfall som ressurs

Norcem Brevik.

I et verdensunikt prosjekt skal fire teknologier for karbonfangst testes ut ved Norcem Brevik. Prosjektet skal gi svar på hva slags teknologi som best egner seg for fangst av CO2 fra et industriutslipp som en sementfabrikk representerer.

Les mer om karbonfangstprosjektet på Norcems nettsider.

Null utslipp av CO2

Svinesundbrua under bygging.

Vi har en visjon om null utslipp av CO i levetiden til våre betongprodukter.

Les mer om hvordan vi skal klare dette