Sement

Sement er et av de viktigste byggevareproduktene i vårt moderne samfunn. Med sement kan man lage betong og mørtler til støping og muring. Sementproduksjon er fundamentet til HeidelbergCement.

Norcem er eneste produsent av sement i Norge, og har fabrikker i Brevik (Telemark) og Kjøpsvik (Nordland). I 2013 produserte våre to fabrikker over 1,6 millioner tonn sement. Det meste av vår produksjon blir solgt i Norge, men det er også en viss eksport.
Sementen blir distribuert fra våre fabrikker og ut til et omfattende nettverk av silostasjoner. Nesten all vår sement blir fraktet med båt.

Du kan lese mer om ulike sementtyper osv på Norcems hjemmesider.

Lokasjoner

Klikk på kartnålene for mer informasjon