Produkter

HeidelbergCement er ledende leverandør av byggematerialer og byggeråstoffer.

Vi tilbyr produkter innenfor disse produktområdene:

I tillegg har vi vår egen virksomhet for produksjon av alternativt brensel fra farlig avfall. I vår bedrift Renor tar vi i mot olje, maling, lakk og andre organisk avfall - både fra industribedrifter og fra kommunale mottak. Bruk av alternativt brensel gjør at vi kan redusere betydelig bruken av kull. I våre øyne er dette en god miljøløsning som gir gjenvinning av energi og lavere utslipp av klimagasser.