Pensjonskasse

HC Norge Pensjonskasse er etablert for å dekke behov for tjenestepensjon til foretakene i HeidelbergCement AG i Norge. Dette omfatter HeidelbergCement Norway AS, Norcem AS, NorBetong AS, NorBetong Pumping AS, Betong Sør AS og NorStone AS. 

Pensjonskassens årsrapporter