Papirbredden II

Papirbredden II er den del av Drammen kunnskapspark, som rommer et mangfold av ulike virksomheter, organisasjoner og prosjekter som alle har fokus på kunnskapsutvikling og nyskapning: tre høyskoler, bibliotek, bokhandel, karrieresenter og et innovasjonsmiljø.

Som en del av Futurebuilt-prosjektet ble det lagt vekt på å oppnå reduserte klimautslipp fra byggematerialene. Av den grunn ble det valgt Lavkarbonbetong.

Grønland 51
3045 Drammen
Norge