Om oss

I Norge har HeidelbergCement vært etablert siden oppkjøpet av Scancem i 1999. Totalt har selskapet rundt 1400 ansatte i Norge, og omsetter for drøyt 4 milliarder kroner.

HeidelbergCement er verdens største produsent av tilslag, og en betydelig aktør innen sement, ferdigbetong og andre relaterte produkter. HeidelbergCement har omlag 60 000 ansatte i 60 land.

Konsernets overgripende strategier omfatter:

  • vertikal integrasjon (sement, ferdigbetong og tilslag)
  • ledelsesfokus på kostnadseffektivitet og en bedriftskultur som bygger på handlekraft, nærhet til den operative virksomheten og stort fokus på kunder og medarbeidere
  • sterk ekspansjon i vekstområder
  • forpliktelser til bærekraftig utvikling

HeidelbergCement i Norge

SelskapBeskrivelse
HeidelbergCement Norway ASAdministrativt selskap for virksomhet i Norge
Contiga ASBetongelementer
NorBetong ASFerdigbetong
Norcem ASSement
Norsk Stein ASTilslag
NorStone ASTilslag
Renor ASAlternativt Brensel
Scancem International ANSDriftselskap for virksomhet i Afrika