NTNU Realfagbygget

Realfagbygget på NTNU i Trondheim ble innviet i 2000. Det ble også tildelt utmerkelsen Betongtavlen.

Det er blant annet benyttet hvit betong i fasaden på bygget.

Les mer om bygget på Wikipedia.

Høgskoleringen 5
7491 Trondheim
Norge