21. juni 2017

Norcem og Verdalskalk inngår nye, langsiktige avtaler

Norcem og Verdalskalk har gjennom mange år samarbeidet om kalksteinressursen i Tromsdalen i Verdal kommune. Kalksteinsressursen er av nasjonal betydning for forsyning av råvarer til kalk- og sementindustrien. For å møte fremtidige behov for uttak av større volumer og håndtering av dette har partene nå inngått nye, langsiktige avtaler. Avtalene omfatter drift av uttak på forekomsten i Tromsdalen, leveranser av kalkstein og etablering av ny kai og utskipningsanlegg i Verdal Havn.

Både Norcem og Verdalskalk har langsiktige avtaler om uttak av kalkstein med grunneierne i Tromsdalen. Verdalskalk har driftet kalksteinsbruddet siden 1991, med leveranser av kalkstein til kalkindustri i Norge og utlandet. Norcem har årlig tatt opp mot 400 000 tonn kalkstein fra Verdal til sementproduksjon i Brevik.

– Ressursen i Verdal er av stor betydning for Norcem og framtidig sementproduksjon i Norge. Vi har gjennom mange år hatt et godt samarbeid med Verdalskalk, og er glade for at vi nå har på plass nye avtaler som i større grad tar høyde for framtidig aktivitetsnivå i et langt tidsperspektiv. Dette vil bidra til ytterligere verdiskapning i Verdal-regionen, sier Per Brevik, direktør for bærekraft og alternative brensler i HeidelbergCement, eierselskapet til Norcem.

– Sikring av ressursgrunnlaget i et 100-årsperspektiv har vært et avgjørende mål for Verdalskalks eiere i arbeidet med avtalene. Videre er et samarbeid mellom kalk- og sementindustrien helt avgjørende for en bærekraftig utnyttelse av resursen. Dette har vært helt avgjørende for oss, sier Sten Solum, konsernsjef i Franzefoss Minerals AS og styreleder i Verdalskalk.

HeidelbergCement Group er en global markedsleder innen tilslag, og en fremtredende aktør innen områdene sement, betong og andre tilhørende aktiviteter. Gruppen er en av verdens største produsenter av byggematerialer og har ca 60 000 ansatte i 60 land.

Verdalskalk AS er et produksjonsselskap for sine eiere (Franzefoss Minerals AS 55 %, Lhoist 35 % og Nordkalk 10 %). Verdalskalk er med sin forekomst i Tromsdalen (Verdal kommune) en viktig leverandør av høykvalitets kalkprodukter i Nord-Europa.  


Kontaktpersoner:
Norcem/HeidelbergCement: Per Brevik, direktør for bærekraft og alternative brensler, tlf 909 70 017
Franzefoss Minerals: Sten Solum, konsernsjef, tlf 901 81 051

Se også: Franzefoss Minerals

Per Brevik

Direktør for alternativt brensel og bærekraft
Tlf: 
+47 22 87 85 00
Mob: 
+47 909 70 017
HeidelbergCement Norway AS
Lilleakerveien 2B
0283 Oslo
Norge