Sandesundbrua

Sandesundbrua er Norges tredje lengste bru med total lengde på 1528 meter.

Brua er bygd i 1978 med to kjørebaner. I 2008 ble en parallel bru åpnet, slik at E6 nå har fire felts motorveg over Glomma.

NorBetong leverte all betongen til byggingen av den nye brua.

Norge