Biologisk mangfold

Vår virksomhet er bygget på mineraler. Sement har kalkstein som viktigste råstoff, og vår tilslagsvirksomhet omfatter både pukkverk og uttak av sand og grus. Slik virksomhet medfører både positive og negative effekter på det biologiske mangfoldet. Mange arter, både fugler, insekter og planter, finner nye vekstmuligheter i våre uttak. Det betyr også at vi med enkle tiltak kan legge tilrette for arter som ellers blir fortrengt av andre, dominerende arter.

HeidelbergCement har gjennom flere år jobbet målbevisst med biologisk mangfold.