Økern rundkjøring

Veinettet omkring Økern i Oslo er totalt bygget om over flere år, blant annet hovedveiene Ring 3 og Østre Aker vei. Også tilstøtende lokalveier samt gang- og sykkelstier er lagt om.

Under en av rundkjøringene er gang- og sykkelveien ført under. Midten av rundkjøringen er åpen, slik at denne danner "vindu" mot himmelen fra undergangen.

Økern Torgvei 1
0580 Oslo
Norge