Historikk

Sementproduksjon har vært en sentral del av norsk industrihistorie, og ikke minst bidratt med viktige produkter til bygging av et moderne samfunn. Den første sementfabrikken ble etablert i Slemmestad i 1892.

Norcem ble dannet i 1968 etter en fusjon mellom de tre gjenværende norske sementfabrikkene. Norcem ekspanderte ut i en rekke virksomhetsområder, både i Norge og i utlandet etter dette. Det ble også bygget opp virksomheter innenfor ferdigbetong, betongelementer og tilslag.

I 1987 fusjonerte Norcem med Aker, og Norcem ble rendyrket som et norsk sementselskap.

Noen viktige begivenheter for det som er virksomheten i dag:

1892Sementfabrikken på Slemmestad startes opp som AS Christiania Portland Cementfabrik (CPC)
1916Sementfabrikken i Brevik startes opp som AS Dalen Portland Cementfabrik (DPC)
1918

Sementfabrikken i Kjøpsvik startes opp som Nordland Portland Cementfabrik AS (NPC)

1968De tre sementfabrikkene fusjonerer til AS Norcem
1972Norsk Leca kjøpes opp. Norcems 27 forskjellige små og store virksomheter samles i seks divisjoner, hvorav sementvirksomheten utgjør den ene.
1978Eternit-fabrikken på Slemmestad legges ned. (Startet opp i 1942)
1983Sementvirksomheten i AS Norcem organiseres under Norcem Cement AS
1984Sementproduksjonen på Slemmestad legges ned
1986Scancem International etableres. Eies 50/50 av Norcem Cement og svenske Euroc. Selskapet overtar de utenlandske operasjonene til de to sement- og byggevareselskapene.
1986Norcem AS overtar aksjemajoriteten i Aker. Norcem Industrier AS etableres (forløperen til Aker Sement og Byggevare AS)
1987Norcem AS og Aker AS fusjonerer til Aker Norcem AS og blir Norges største privateide industriselskap.
1988

Konsernet endrer navn til Aker AS. Selskapet har to divisjoner: Aker Offshore og Aker Sement og Byggevare.

1995Euroc og Aker Sement og Byggevare fusjonerer til Scancem, med hovedkontor i Malmø.
1996NorBetong og NorStone blir nye navn på selskapene som produserer ferdigbetong og tilslag.
1999

Heidelberger Zement kjøper Scancem

2001Konsernet endrer navn til HeidelbergCement
2007HeidelbergCement kjøper Hanson og blir med det verdens største aktør innen tilslag, og nest størst innen ferdigbetong.
2007HeidelbergCement selger maxit group til det franske industriselskapet Saint Gobain. I maxit group inngår blant annet Leca-virksomheten.
2015

Konsernet kjøper det italienske sementkonsernet Italcementi. 

Abetong fusjonerer med Contiga og danner Nordic Precast Group (NPG). HeidelbergCement har 60 % eierandel i NPG.

2016NorStones AS avdelinger i Tau og Dirdal avhendes til Norsk Stein AS. HeidelbergCement øker samtidig sin eierandel i Mibau Holding fra 50 til 60 %.