Forretningsprofil

Selskapets bedriftkultur og kjerneverdier er basert på vår Corporate Mission:

 • Vi bygger på de tre bærebjelkene for bærekraftig utvikling: Økonomi, økologi og sosialt ansvar.
 • Våre økonomiske mål er å hele tiden øke vår fortjeneste gjennom kostnadsledelse og langsiktig, lønnsomhetsorientert vekst.
 • Vi streber etter langsiktige kunderelasjoner basert på tillit og integritet.
 • Vår suksess er basert på kompetente, dedikerte ansatte og en dyktig ledelsesgruppe.
 • Klimabeskyttelse og bevaring av naturressurser er gjenstand for prioritering for våre målsettinger innen miljøvern
 • Vår informasjonsprofil består i å understøtte åpen kommunikasjon. Vi informerer sannferdig og ansvarlig.

Våre ledelsesprinsipper

Våre ledelsesprinsipper er basert på vår Corporate Mission. De er etablert for å hjelpe oss å bygge en felles plattform for ledelse og ledelseskultur.

Det er satt absolutt prioritet på omfattende effektivitet og bærekrafting lønnsomhet, samtidig som vi legger vekt på kundene og lønnsomhetsorientert vekst.

 • Partnerskap | "Tillit og rettskaffenhet"
 • Ytelses- og resultatorientering | "Sterk ytelses- og resultatkultur"
 • Kundeorientering | " Størst mulig utbytte for kunden"
 • Ledelseskompetanse | " Kompetanse som suksessfaktor"
 • Forbilde | "Eksempel til etterfølgelse"
 • Kommunikasjon og informasjon | "Åpenhet"
 • Engasjement | "Inspirasjon for deg selv og andre"
 • Personalutvikling | "Utfordringer og støtte"
 • Evaluering og tilbakemelding | "Medarbeidernes rett til tilbakemelding"
 • Konflikthåndtering | "Aktiv konfliktløsning"