Follobanen

Follobanen er nå under bygging, og er det største samferdelsesprosjektet i Norge med en kostnad på 23,5 mrd kroner. Prosjektet skal stå ferdig i 2021.

Prosjektet har fire entrepriser. Norcem leverer sement til tre av entreprisene. Den største delen av prosjektet omfatter bygging av to tunnel-løp på 18,5 kilometer. Tunnelene skal drives av fire tunnelboremaskiner (TBM). Tunnelen skal kles med betongelementer som produseres på eget anlegg på Åsland, samt at det blir injisert etter behov i forkant av tunnelboringen.

Sementkontrakten på tunnelen (TBM-delen) med Acciona-Ghella JV er den største i Norcems historie med samlet volum på over 280.000 tonn.

Se også

www.jernbaneverket.no/follobanen
http://no.wikipedia.org/wiki/Follobanen
www.agjv.no
 

Maurtuveien 59
1291 Oslo
Norge