Bjørnsletta skole

Bjørnsletta skole er en barne- og ungdomsskole  med tilhørende flerbrukshall. Skolen er Oslos første passivhusskole. Skolen har en naturvitenskapelig profil som skal stimulere til nysgjerrighet og undring, og det nye skoleanlegget støtter opp under denne profilen. Prosjektet gjennomføres i en totalentreprise hvor miljøprogram og miljøoppfølgingsplan med miljøkrav og prosjektert klimagassregnskap er lagt inn i konkurransegrunnlaget.

Entreprenør var Veidekke, og NorBetong leverte Lavkarbonbetong til prosjektet.

Åsjordet 3
0381 Oslo
Norge