Alternativt brensel

Vi fremstiller brensel fra farlig avfall, en miljømessig vinn-vinn-vinn-løsning!

Sementproduksjon er energikrevende, og kull har tradisjonelt vært energibæreren. Gjennom flere år og store investeringer har vi bygget om våre fabrikker slik at de i stor grad kan benytte avfallsbaserte brensler i produksjonen.

En stor del av det alternative brenselet er basert på farlig avfall. Vårt selskap Renor tar imot og behandler farlig avfall slik at det kan benyttes som brensel. Slikt avfall kan være for eksmpel olje, lakk, løsemidler osv.

Den høye temperaturen i sementproduksjonen sørger for at alle skadelige stoffer blir destruert, og eventuelle askerester inngår i sementen.

Vår løsning innebærer en trippel samfunnsgevinst: Vi tar ut farlig avfall fra kretsløpet, vi reduserer bruk av ikke-fornybart brensel, og vi reduserer våre klimagassutslipp.

http://www.renor.no

Les mer på Renors hjemmesider

Lokasjoner

Klikk på kartnålene for mer informasjon