HeidelbergCement i Norge

HeidelbergCement er en av verdens ledende produsenter av byggematerialer, som global markedsledende innen tilslag, og med ledende posisjoner innen sement, betong og andre nedstrømsaktiviteter. Konsernet har mer enn 44 900 ansatte i over 40 land.

Sementsekker.

Sement utvinnes med basis i kalkstein. Gjennom en industriell prosess hvor råvarene brennes får man et ferdig produkt. Blandet med sand, stein og vann får man betong. Så enkelt. Så effektivt.

Norcem er Norges eneste produsent av sement, med fabrikker i Brevik og Kjøpsvik.

Les mer

Ferdigbetong.

Betong er et nødvendig byggemateriale i de aller fleste bygg. Det meste av betongen leveres fersk på byggeplass, vi kaller det ferdigbetong. Betongen blir produsert på betongfabrikker i relativ kort avstand fra byggeplassen.

NorBetong er en av landets ledende leverandører av ferdigbetong til det norske byggemarkedet.

Les mer

Tilslag.

Pukk, sand og grus til bruk i betong eller asfalt kalles tilslag. Foruten disse bruksområdene brukes materialene til en rekke formål innen veibygging, grunnarbeid osv.

Våre selskaper NorStone og Norsk Stein er samlet sett den største produsenten av tilslag i Norge.

Les mer

Norcem og Verdalskalk inngår nye, langsiktige avtaler
Norcem tildelt midler til videre karbonfangststudier
NOAH får tillatelse til flygeaskeforsøk
21. juni 2017

Norcem og Verdalskalk inngår nye, langsiktige avtaler

Tromsdalen, brudd. Fra kalksteinbruddet i Tromsdalen, Verdal
Norcem og Verdalskalk har inngått nye, langsiktige avtaler om drift av uttak på forekomsten i Tromsdalen, leveranser av kalkstein og etablering av ny kai og utskipningsanlegg i Verdal Havn.
19. april 2017

Norcem tildelt midler til videre karbonfangststudier

Gassnova har tildelt Norcem kontrakt på støtte til videre konseptstudie av karbonfangstanlegg i Brevik
8. mars 2017

NOAH får tillatelse til flygeaskeforsøk

Miljødirektoratet har gitt tillatelse til NOAH for å gjennomføre et oppskalert forsøk med bruk av CO2 til stabilisering av flygeaske. Forsøket blir gjort på Norcem Brevik. 

Vårt bærekraftsarbeid

Pulsatilla Patens. Pulsatilla Patens er en liljeblomst som trives i kalkgrunn, for eksempel i omgivelsene rundt kalksteinsuttak.
Pulsatilla Patens er en liljeblomst som trives i kalkgrunn, for eksempel i omgivelsene rundt kalksteinsuttak.

Betong er verdens mest brukte byggemateriale - ikke uten grunn. Det er sterkt, effektivt og anvendelig. Betong er helt nødvendig for å bygge solid infrastruktur som skal stå imot tidens tann, år etter år. I HeidelbergCement tar vi miljø på alvor, og vi har i mange år jobbet målbevisst for å redusere negativ miljøbelastning. De negative miljømessige konsvensene er først og fremst knyttet til CO2-utslipp ved produksjon av sement, men det kan også være mer lokale forhold knyttet til uttak av mineraler, transport, eller andre utslipp knyttet til produksjon av våre produkter.

Les mer om vårt bærekraftsarbeid, vi håper du vil bli positivt overrasket!

Her er noen av våre leveranser

Gjennom våre selskaper leverer vi sement, betong og tilslag til store og små prosjekter. Her er noen av de vi er spesielt stolte av. Du kan filtrere ut prosjektene ved hjelp av søkefiltrene under.