HeidelbergCement i Norge

HeidelbergCement er en av verdens ledende produsenter av byggematerialer, som global markedsledende innen tilslag, og med ledende posisjoner innen sement, betong og andre nedstrømsaktiviteter. Konsernet har mer enn 52 600 ansatte ved omtrent 2500 avdelinger i over 40 land.

Sement

Sement utvinnes med basis i kalkstein. Gjennom en industriell prosess hvor råvarene brennes får man et ferdig produkt. Blandet med sand, stein og vann får man betong. Så enkelt. Så effektivt.

Norcem er Norges eneste produsent av sement, med fabrikker i Brevik og Kjøpsvik.

Les mer

Ferdigbetong

Betong er et nødvendig byggemateriale i de aller fleste bygg. Det meste av betongen leveres fersk på byggeplass, vi kaller det ferdigbetong. Betongen blir produsert på betongfabrikker i relativ kort avstand fra byggeplassen.

NorBetong er en av landets ledende leverandører av ferdigbetong til det norske byggemarkedet.

Les mer

Tilslag

Pukk, sand og grus til bruk i betong eller asfalt kalles tilslag. Foruten disse bruksområdene brukes materialene til en rekke formål innen veibygging, grunnarbeid osv.

NorStone er landets største produsent av tilslag til det norske markedet.

Les mer

Aktuelt

Bærekraftsrapport 2012/2013
Karbonfangstprosjektet: Tredje teknologi på plass
Rekordlevering fra Renor
23. juni 2014

Bærekraftsrapport 2012/2013

HeidelbergCement Northern Europe har publisert sin Bærekraftsrapport 2012/2013. Rapporten er tilgjengelig elektronisk. En oppsummert versjon er også tilgjengelig i trykket utgave.
5. juni 2014

Karbonfangstprosjektet: Tredje teknologi på plass

Den tredje karbonfangstteknologien er nå på plass ved sementfabrikken i Brevik. Det er Aker Solutions sin testrigg som nå er satt opp.
3. juni 2014

Rekordlevering fra Renor

I 2013 leverte Renor hele 57 984 tonn brensel til Norcem. Brenselet er basert på farlig avfall. Dermed tas farlige stoffer ut av kretsløpet, og brenselet gjør at Norcem reduserer forbruk av kull i sin sementproduksjon.

Vårt bærekraftsarbeid

Pulsatilla Patens er en liljeblomst som trives i kalkgrunn, for eksempel i omgivelsene rundt kalksteinsuttak.

Betong er verdens mest brukte byggemateriale - ikke uten grunn. Det er sterkt, effektivt og anvendelig. Betong er helt nødvendig for å bygge solid infrastruktur som skal stå imot tidens tann, år etter år. I HeidelbergCement tar vi miljø på alvor, og vi har i mange år jobbet målbevisst for å redusere negativ miljøbelastning. De negative miljømessige konsvensene er først og fremst knyttet til CO2-utslipp ved produksjon av sement, men det kan også være mer lokale forhold knyttet til uttak av mineraler, transport, eller andre utslipp knyttet til produksjon av våre produkter.

Les mer om vårt bærekraftsarbeid, vi håper du vil bli positivt overrasket!